Sa oko tri godine, dete je izgradilo osnovne pokrete i hodanje, i spremno je za složenije svakodnevne aktivnosti. Ruka se dalje priprema za pisanje, pa je ovo povoljan period za razvoj grafo-motorike. Ako je dete na vreme progovorilo, sada usavršava govor – bogati rečnik i zainteresovano je za ovladavanje važnim tekovinama ljudske civilizacije – pisanjem i čitanjem. Matematički um se dalje razvija. U ovom periodu detetu je potrebna klasifikacija i uredjivanje čulnih impresija od kojih direktno zavisi kvalitet i brzina mišljenja. Samostalnost u razmišljanju, samostalnost u svakodnevnom životu i socijalne veštine osnovne su odlike pravilnog razvoja u ovom periodu.

Dete je spremno da provede duže vreme van kuće a kvalitetan Montesori program za ovaj uzrast sadrži sve što mu je potrebno za optimalan razvoj prema njegovim prirodnim potencijalima. Od materijala za klasifikovanje čulnih impresija, preko raznovrsnih socijalnih situacija do ovladavanja brojevima i slovima, likovnim tehnikama, osnovama muzike i sticanjem širokog znanja o svetu, dete ima priliku da živi sadržajan, bogat, podsticajan život i pripremi se na najbolji mogući način za školu.

U tome će mu pomoći podsticajna i topla sredina, edukovani odrasli i mešovita grupa dece, a najviše svakodnevna sloboda izražavanja i praćenja interesovanja, izražavanja mišljenja, učenje u skladu sa unutrašnjom motivacijom, dovoljno vremena za socijalne kontakte, razmišljanje i stvaranje.

Montesori program za uzrast od 4 do 7 godina obuhvata tri neraskidivo povezana elementa:

  1. Mešovitu grupu dece
  2. Posebno pripremljenu sredinu
  3. Edukovane odrasle koji rade sa decom.

Kvalitet Montesori programa od 4 do 7 godina obezbeđuje se postojanjem autentičnih, originalnih Montesori materijala čiji je broj, izgled i funkcija tačno odredjena i koji su stalno raspoloživi za korišćenje, odraslim koji ima kvalitetnu edukaciju i razume dečje potrebe u ovom periodu i primenom samo Montesori programa, što znači da svako dete ima dovoljno vremena da razvije i prati individualna interesovanja, da istražuje, stvara, druži se i napreduje svojim tempom.

Originalan Montesori program omogućava deci da žive ono što rade i da se istovremeno druže, da u postojanoj i stalnoj sredini bogatoj podsticajima se optimalno razviju i da im dan proveden u dečjoj kući bude sadržajan, bogat, ispunjen a ona zadovoljna i srećna.

Montesori dečje kuće širom sveta izgledaju isto u pogledu ovih osnovnih zahteva koji su ujedno i standardi kvaliteta. Razlike se pojavljuju u izgledu nameštaja i svakodnevnih predmeta ali nikada u pogledu kvaliteta jednog od tri suštinska elementa.

Kreativni proces uvek počinje sa konkretnim materijalom, predmetom ili situacijom, a kroz ponavljanje se prelazi od konkretnog ka apstraktnom. tada se pojavljuje novo interesovanje i proces se ponavlja. Kao mentalni proces stvaranja nečeg novog, kreativnost je sastavni deo Montesori okruženja.

Dete koje sipa vodu iz bokala u čašu stiče ideju o količini vode potrebne da se napuni čaša; dete koje redja kulu od roze kocki stvara novu mentalnu predstavu o odnosima između kocki različitih dimenzija. Posle rada sa Braon stepenicama, može se desiti da dete spontano dođe na ideju da kombinuje roze kocke sa braon prizmama. Dete koje uspe u sastavljanju reči od Pokretne azbuke, stiče novo shvatanje o načinu na koji se slova mogu koristiti. Dete koje radi vežbu brojanja sa perlama stiče novo shvatanje odnosa između količine i simbola. Dete koje je zainteresovano za naziv planeta Sunčevog sistema stvara u mozgu novu vezu između svog jezika i naučnih činjenica. Dete koje pravi vazu od plastelina izražava se umetnički. Dete koje se kreće po liniji u skladu sa muzikom stvara nove pokrete. U Montesori sredini novo saznanje je moguće svakoga dana kroz kreativni proces, jer dete ima mogućnost da samostalno nauči nešto novo, što je do tada bilo nepoznato, nešto što je primenljivo i realno i što obogaćuje ličnost.

Montesori program obuhvata:

Svakodnevne aktivnosti

Fizički razvoj

Edukaciju čula

Jezik

Matematiku

Umetnost