Deca su danas sve manje fizički aktivna, a sve više vremena provode u pasivnim položajima, sedenju i ležanju. Bez prirodnih oblika kretanja, bitno se smanjuje većina fizičkih i funkcionalnih sposobnosti. Nedovoljno fizičke aktivnosti u toku dana, u kombinaciji sa neadekvatnom ishranom, znatno utiču na poremećaj posturalnog statusa (nepravilno držanje tela) dece. Javljaju se deformiteti kičmenog stuba (kifoza, lordoza, skolioza…), ali i donjih ekstremiteta (ravno stopalo…).

Najadekvatniji vid fizičkog vežbanja usmeren ka očuvanju posturalnog statusa (pravilno držanje tela) je korektivna gimnastika. Korektivna gimnastika je skup fizičkih vežbi usmerenih na borbu protiv uzroka koji dovode do poremećaja posturalnog statusa, kao i na ublažavanje i otklanjanje već nastalih deformiteta. Pažljivo izabrane, i pravilno dozirane vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećanje amplitude pokreta i poboljšanje koordinacije pokreta.

Primenom korektivne gimnastike ostvaruje se povoljan, mobilizatorski uticaj na potporne strukture lokomotornog aparata. Permanentnim toniziranjem celokupne muskulature, a naročito posturalne, ostvaruje se značajno preventivno delovanje i sprečava nastanak telesnih deformiteta. Korektivna gimnastika se može primenjivati kao osnovna, samostalna metoda za sprečavanje lošeg držanja i za korekciju niza lakših funkcionalnih telesnih deformiteta, a mogu se otkloniti jačanjem insuficijentnih mišića i mišićnih grupa.

Osnovni ciljevi korektivne gimnastike

Održavanje ili povećanja obima pokreta i mišićne snage, povećanje mišićne izdržljivosti i brzine pokreta, smanjenje bolova, razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta, poboljšanje  posturalnog statusa i položaja tela, prevencija i korekcija različitih deformiteta (kičmenog stuba, kolena, stopala… ).

Grupe u kojima se vežba su male, tako da trener svakom detetu može da posveti dovoljno vremena. Vežbe su prilagođene uzrastu deteta kao i njegovim motoričkim sposobnostima. Preventivno se deluje na muskulaturu celog tela a ciljanim vežbama, ukoliko postoji, na već nastali deformitet. Koriste se brojni rekviziti koji vežbanje čine zabavnim i lakim.

Pravilan rast i razvoj dece zavisi od niza faktora među kojima je i bavljenje fizičkom aktivnošću koje mora biti pravilno dozirano i stručno vođeno. Iz tih razloga nudimo vam ovaj program. Mnoštvom različitih vežbi i elemenata, ovaj program deluje na sve telesne segmente i na taj način utiče na pravilan razvoj celog tela.

Korišćenjem velikog broja sprava i rekvizita deca se igraju ne shvatajući koliko pozitivno utiču ne samo na svoje zdravlje i razvoj već stiču radne navike i u radu sa drugom decom razvijaju kolektivni duh. Rešavanjem motoričkih zadataka različite složenosti za koje je potrebna koordinacija pozitivno utiču na svoje kognitivne sposobnosti (inteligencija) i pozitivne crte ličnosti (hrabrost, samopouzdanje i dr.). Dete će dobiti i odličnu motoričku osnovu za bavljenje bilo kojim drugim sportom.

Ovaj program je predviđen za decu uzrasta 4 do 7 godina. Rad sa ovom grupom, usmeren je na razvoj osnovnih oblika kretanja kod dece tog uzrasta, kao što su: razna hodanja, trčanje, poskoci, penjanje, puzanje, itd. Korišćenjem velikog broja sprava i rekvizita, kroz igru i druženje, deca će razvijati svoje psihofizičke osobine (spretnost, koordinacija, hrabrost), jačati muskulaturu i time obezbediti pravilan rast i razvoj.

Dođite, čekamo Vas!